شناسنامه ولی اله بحرینی
 
نام ولی اله بحرینی
تماس با من
جنسیت مرد
سن
درباره من شروع فعالیت ورزش کاراته:1360/ سبک کان ذن ریو/ درجه سیاه دان 5/تحصیلات:کارشناس ارشد تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت/ اساتیدی که بنده افتخار شاگردی شان را داشته و دارم: استاد سیروس یزدانی استاد هرمز تونی(کان ذن ریو اولین استاد )/ مرحوم فرامرز تونی(کان ذن ریو)/ استاد آرین خو(کان ذن ریو)/ استاد علی نظری(شوتوکان)/ استاد کاکاوند(کوبودو سلاح سرد)/ استاد علی اکبر عزتی(شیتو ریو سی شین کای)/ استاد طالب زاده(شیتو ریو)/ ;کماکان درسبک کان ذن ریو فعالیت دارم.

کشور ایران  
شهر نوشهر

تحصیلات کارشناسی ارشد تاریخ فلسفه تعلیم و تربیت  
شغل  
سرگرمی ها  
علاقه مندی ها مطالعه،طبیعت،شعر،فلسفه،